Raspored Aktivnosti

AUTO ŠKOLA “VIKTORIJA” PODGORICA

raspisuje

OGLAS


Za pohađanje programa obrazovanja za sticanje sljedećihstručnih kvalifikacija:

A) VOZAČ A KATEGORIJE
B) VOZAČ B KATEGORIJE
C) VOZAČ C KATEGORIJE
D) VOZAČ E KATEGORIJE
E) VOZAČ D KATEGORIJE

1) Osnovni obrazovni zahtjevi za upis:

– Pravo upisa na obuku po programu za osposobljavanje vozilom A kategorije imaju lica koja su navršila 16 godinaživota, a B, C, D, E kategorije imaju sva punoljetna lica, odnosno osposobljavanje može započeti najranije šest mjeseci prije nego što kandidat za vozača ipuni starosni uslov.

– Polaznici treba da posjeduju važeću ličnu kartu.

2) Broj polaznika je usklađen sa programom i licencom ustanove a iznosi 25 kandidata po kategoriji.

3) Obuka se realizuje putem teorijske i praktične nastave u trajanju od …. časova.  Obuka počinje 1. jula 2021. godine.

4) Cijena obuke:

A kategorija – 100,00 eura
B kategorija – 220,00 eura
C kategorija – 160,00 eura
E kategorija – 160,00 eura
D kategorija – 200,00 eura

Na kraju realizacije programa obrazovanja organizuje se završna provjera znanja, vještina i kompetencija polaznika/ca.

Termin završnog ispita i provjera znanja polaznika, komisija određuje naknadno.

Prijave dostaviti lično ili poštom na adresu Auto škola „VIKTORIJA“, Ulica Vukašina Markovića 4, Podgorica, najkasnije do 20. juna 2021. godine.

Detaljnije informacije na kontakt telefone:

067 624 666; 068 624 666, ili na e-mail adresu: [email protected]

 

Oglas objavljen dana: 01. 06. 2021. godine