Skip to content

Raspored Aktivnosti

AUTO ŠKOLA “VIKTORIJA” PODGORICA 

raspisuje

OGLAS

za pohađanje programa obrazovanja za sticanje sljedećihstručnih kvalifikacija:A) VOZAČ A KATEGORIJEB) VOZAČ B KATEGORIJEC) VOZAČ C KATEGORIJED) VOZAČ E KATEGORIJE E) VOZAČ D KATEGORIJE

1) Osnovni obrazovni zahtjevi za upis:

– Pravo upisa na obuku po programu za osposobljavanjevozilom A1 kategorije imaju lica koja su navršila 16 godinaživota,  A2 I B kategorije imaju sva punoljetna lica, odnosnoosposobljavanje može započeti najranije šest mjeseci prijenego što kandidat za vozača ipuni starosni uslov, C i C+E sanavršenih 21 godinu života i A i D kategorija sa navršenih 24 godine.

– Polaznici treba da posjeduju važeći identifikacionidocument.

-Polaznici treba da posjeduju važeće ljekarsko uvjerenje.

2) Broj polaznika je usklađen sa programom i licencomustanove a iznosi 25 kandidata po kategoriji.

3) Obuka se realizuje putem teorijske i praktične nastave čijetrajanje zavisi od izabrane kategorije.  Obuka počinje 1 Februar 2024. godine.

4) Cijena obuke: 

A1 kategorija – 250 eura

A kategorija – 350 eura 

B kategorija – 450 eura

C kategorija – 450 eura

E kategorija – 450 eura 

D kategorija – 350 eura

Na kraju realizacije programa obrazovanja organizuje se završna provjera znanja, vještina i kompetencija polaznika/ca.

Termin završnog ispita i provjera znanja polaznika, komisijaodređuje naknadno.

Prijave dostaviti lično ili poštom na adresu Auto škola„VIKTORIJA“, Ulica Vukašina Markovića 4, Podgorica, najkasnije do 1. Februar 2024. godine.

Detaljnije informacije na kontakt telefone: 067 624 666 iIi068 624 666, ili na e-mail adresu: [email protected]